Educante podporuje rodiny v obtížné situaci

Pečujícím se věnujeme v Educante z.s. už od roku 2016. Jako jedna z mála organizací v Jihomoravském kraji se zaměřujeme na cílenou podporu rodinám, které pečují v domácím prostředí o svého blízkého. Podporujeme je v úsilí zabezpečit co nejlepší péči a životní podmínky lidem závislým na péči. Tak, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. Jak tedy Educante podporuje rodiny, které ocitly ve složité životní situaci?

Díky letitým zkušenostem, profesionálnímu týmu a spolupráci s odborníky jsme schopni pomoci rodinám jak na začátku péče, když se teprve orientují v nové situaci, tak v případě dlouhodobé péče, kdy jim často dochází síly. Není přitom rozhodující, o koho rodina pečuje. Jestli jde o dítě s handicapem, seniora, nebo dlouhodobě nemocného. Všechny naše aktivity (poradenství, praktické nácviky, asistence, vzdělávání) směřují k posile pečující rodiny, její soudržnosti a odolnosti.

Pro rodiny s dětmi, u nichž se “něco nezdá”

Díky spolupráci s MAS Kyjovské Slovácko v pohybu na projektu Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu – podpora komunitní práce a fakultativních sociálních činností pro území MAS Kyjovské Slovácko v pohybu jsme mohli v letošním roce rozšířit okruh pečujících o rodiny s dětmi s PAS a ADHD.

Pokud cítíte, že s vašim dítětem takzvaně „není něco v pořádku“, má problémy ve škole, je uzavřené, smutné a odmítá komunikovat, můžete se na nás také obrátit. Odbornou podporu od nás mohou získat v takovýchto případech nejen děti s problémy, ale také jejich rodiče, či sourozenci. Zajímáme se vždy o rodinu jako celek, protože ze zkušeností víme, že problém jednoho jejího člena může být jen pomyslnou špičkou ledovce. Neslibujeme přitom vyřešení všech vašich problémů najednou. V oblastech, které neobsáhneme, Vás můžeme případně nasměrovat na další odborníky, či služby.

Educante podporuje rodiny i sebeobhájství

Další skupinou osob, zapojenou do zmíněného projektu, jsou dospělí lidé s mentálním hendikepem. Zaměřujeme se přitom na podporu jejich osamostatnění a začlenění do společnosti. Prostřednictvím setkávání ve skupině Sebeobhájců, vytváříme prostor pro jejich vzájemné sdílení, výměnu zkušeností a rozvoj komunitních aktivit.

Kyjovští Sebeobhájci Pavla Látala mají za sebou v letošním roce řadu dobrovolnických akcí. Například Ukliďme Kyjov, Hudebně-taneční odpoledne pro osoby s mentálním postižením nebo účast na Dni pro rodinu. Sami se (s podporou) podíleli na plánování i samotné realizaci akcí. Aktivně se také zapojují do Komunitního plánování sociálních služeb.

Máte-li doma dospělého člověka s mentálním postižením a záleží Vám na rozvoji jeho schopností a podpoře jeho samostatnosti, rádi jej mezi námi uvítáme. Bude mít příležitost seznámit se s novými lidmi. Nebo se podle svých možností zapojovat do plánovaných aktivit a získat spoustu nových zkušeností.

Pro Kyjovské noviny
Bc. Zuzana Šrahůlková, předsedkyně organizace Educante z.s.

educante-podporuje-rodiny-v-obtizne-situaci
Educante podporuje rodiny v obtížné situace
Přejít nahoru