Educante z.s.

spolufinancovano-eu

Název projektu: Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu – podpora komunitní práce a fakultativních sociálních činností pro území MAS Kyjovské Slovácko v pohybu
Reg. číslo: CZ.03.02.01/00/22_008/0000060
Doba realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025
Realizátor projektu: Místní akční skupina Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.
Projekt je financován z operačního programu Zaměstnanost plus.

Kyjov je město poskytující řadu fakultativních a sociálních činností a s tím souvisí zacílení projektu, které je zaměřeno na podporu komunitního soužití a propojení služeb na území nejen Kyjova ale celého území MAS Kyjovské Slovácko v pohybu. V rámci projektu bude organizace Educante z.s. podporovat a doprovázet skupinu sebeobhájců, dospělých osob s mentálním postižením a bude poskytovat case management pečujícím osobám a rodinám s dětmi.

Cíl projektu:

Společnou prioritou je spolupráce mezi organizacemi působící v oblasti činností s cílovými skupinami a zapojení veřejnosti do společných aktivit. V rámci projektu bude vytvořeno virtuální komunitní centrum, kde budou jasně a přehledně odprezentovány veškeré možnosti v rámci sociálních služeb a aktivity, které partneři nabízí. Zacílíme na propojení a mezioborovou spolupráci i na úrovni obcí a mikroregionů.  Zásadní změnou bude rozšíření spolupráce a nabídky dostupných fakultativních služeb pro soby z cílových skupin projektu ze strany příspěvkových, neziskových i státních institucí. 

Cílové skupiny projektu:

  • Osoby se zdravotním či mentálním postižením 
  • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
  • Rodiče, děti a mladí dospělí v nepříznivé sociální situaci
  • Sociálně znevýhodněné rodiny
  • Senioři

Napsali jsme…