Educante z.s.

Odborné poradenství a podpora pro neformálně pečující. Ať už pečujete o své dítě, svého rodiče nebo jiného blízkého, nenecháme vás v tom.

Pečující, kteří pečují o své dítě s handicapem, rodiče či jiného člena rodiny, se ocitají sami často na pokraji sil a existenčních problémů způsobených péčí. Poskytujeme jim podporu a zesilujeme jejich hlas na úrovni obcí a krajů. Tato podpora zahrnuje širokou škálu služeb a podporu, která usnadňuje péči o závislé osoby a zvyšuje kvalitu života pečujících.

Neformálně pečující osoby, tedy ti, kteří se starají o své blízké bez odborné přípravy, mohou získat cennou podporu a nácvikové aktivity. Educante nabízí pomoc při orientaci v sociálních službách, psychologickou podporu a propojení s dalšími odborníky. Podpůrné skupiny umožňují sdílení zkušeností a praktických rad, což může být neocenitelným zdrojem inspirace a úlevy​​.

Služby pro neformálně pečující

Odborné poradenství

Komplexní informace o dostupných sociálních službách, sociálních dávkách a kompenzačních pomůckách. Educante pomáhá pečujícím orientovat se v těchto oblastech a poskytuje praktické rady, jak zvládnout péči o blízké​.

Praktické dovednosti pro péči

Pečující se mohou přímo doma naučit základy péče, jako je manipulace s nepohyblivým člověkem, hygiena, podávání stravy a další dovednosti. Educante zajišťuje, že pečující jsou vybaveni potřebnými znalostmi a dovednostmi​.

Podpůrné skupiny

Setkání pečujících, kde si mohou vzájemně poradit a podělit se o své zkušenosti. Tato skupinová setkání mají terapeutický účinek a pomáhají pečujícím zvládat emoční a fyzickou zátěž spojenou s péčí​.

Domácí asistentce

Abyste se mohl/a v klidu aktivit zúčastnit, zajistíme vám domácí asistentku – paní, která ví, jak s dítětem pracovat a jak o něho pečovat v domácím prostředí. Dítě tak nebudete muset nikam převážet.

Vzdělávání

Pro neformálně pečující organizujeme workshopy a semináře zaměřené na široké spektrum témat, včetně efektivní komunikace, zvládání stresu a specifických dovedností potřebných pro péči o osobu s handicapem.

Veškerá podpora je zdarma.

Chcete se na něco zeptat?