Educante z.s.

Nezisková organizace Educante z.s. byla oficiálně zapsána u Krajského soudu v Brně dne 15. ledna 2016. Společnost založila trojice žen, které spojila potřeba aktivně se angažovat a zúročit své zkušenosti ve prospěch druhých. Vzhledem k předchozím zkušenostem se seniory a lidmi se zdravotním postižením se Educante z.s. zaměřuje na pomoc právě těmto dvěma úzce spjatým skupinám. Pořádané aktivity slouží jako doplňková forma podpory k nezbytným sociálním službám.

Naším hlavním cílem se stala oblast podpory pečujících osob, která v systému péče představuje klíčový, avšak často opomíjený článek. Pečující osoby, ať už v domácím prostředí o seniory, dlouhodobě nemocné, nebo osoby se zdravotním postižením, se potýkají s řadou specifických problémů, jako je nedostatek informací, sociální izolace, ztráta zaměstnání, psychická i finanční zátěž. V reakci na tyto potřeby jsme v roce 2017 v Kyjově zřídili Poradnu pro pečující osoby, která nabízí komplexní informační servis, psychickou podporu a vzdělávací aktivity. Součástí snah Educante z.s. je i prosazování zájmů pečujících osob na regionální úrovni v oblasti sociální a rodinné politiky.

Pečlivá analýza potřeb komunity pro nás představuje stěžejní princip fungování. Veškeré aktivity jsou proto koncipovány s ohledem na specifické požadavky dané skupiny osob. Při plánování se řídíme aktuální situací, potřebami a možnostmi komunity a s maximálním nasazením hledáme cestu k dosažení stanovených cílů.

Kromě výše uvedených oblastí se aktivně zapojujeme do veřejného dění, kulturních a dobrovolnických akcí. Spolupracujeme s místními organizacemi, poskytovateli sociálních služeb, vzdělávacími institucemi a klademe důraz na smysluplnost veškerých aktivit.

Zásady fungování Educante z.s.

  • Zaměření na potřeby komunity: Pečlivá analýza a pochopení specifických potřeb dané skupiny osob tvoří základ veškerých aktivit.
  • Komplexní přístup: Nabídka široké škály služeb, od informačního servisu a psychické podpory až po vzdělávací aktivity a prosazování zájmů na regionální úrovni.
  • Smysluplnost: Snaha o dosažení trvalého a pozitivního dopadu na životy klientů a komunity jako celku.
  • Spolupráce: Aktivní budování partnerství s místními organizacemi, poskytovateli sociálních služeb, vzdělávacími institucemi a dalšími relevantními subjekty.

V Educante věříme v sílu komunity a v pozitivní dopad smysluplných aktivit. Díky svému proaktivnímu přístupu a komplexní nabídce služeb se stáváme spolehlivým partnerem pro všechny, kteří se chtějí aktivně zapojit do podpory seniorů, lidí se zdravotním postižením a jejich pečujících osob.

Chcete se o nás dozvědět více?

O své činnosti informujeme nejen zde na webových stránkách, kde spoustu zajímavostí naleznete na našem blogu či v aktualitách. Pravidelně také publikujeme v Kyjovských novinách a občas se objevíme v reportáži nebo v rozhovoru. Víme, že naše témata jsou důležitá, a snažíme se je šířit napříč veřejností.

Stalo se…

Výběr z akcí/aktivit, které jsme pořádali, organizovali nebo se na nich podíleli…