Educante Plzeň

Odborné poradenství a podporu pro neformálně pečující nabízíme také v Educante Plzeň. Ať už pečujete o své dítě, svého rodiče nebo jiného blízkého, nenecháme vás v tom.

Educante Plzeň – podpora pro neformálně pečující

Pečujete o dítě s hendikepem do 26 let nebo o dospělou závislou osobu a jste z Plzně a okolí (v dojezdové vzdálenosti cca 40 km)? Máte zájem o pomoc?

educante-plzen-neformalne-pecujici

Odborné poradenství

 • prognóza postižení, poúrazového stavu, formy rozvoje hendikepovaného
 • case management (nasměrování na další služby v regionu)
 • zaučení v technikách pečování a ošetřovatelství
 • využití kompenzačních pomůcek, možnost si požádat o příspěvek, nácvik s pomůckami
 • zorientování při zahájení péče v domácím prostředí (např. po příjezdu z nemocnice)
 • psychologická podpora (psycholog), supervizní podpora (sociální pracovník se supervizním výcvikem)
 • pomoc při řešení finanční situace
 • další potřebná témata spojená s péčí

Nácvikové aktivity

 • zaučení v domácím prostředí při manipulaci s hendikepovaným dítětem
 • základní ošetřovatelské úkony, výměna hygienických potřeb apod.

Kdy, kde a jak

Podporu pro vás zajistíme buď ve vaší domácnosti terénní formou nebo můžete přijet za námi – Robčice 34, 332 09 Útušice.

Napište nám

Mám zájem o podporu pro neformálně pečující v Plzni a okolí:

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno

Podpůrné skupiny pro pečující rodiče

Sdílení vzájemných zkušeností rodin může být pro vás obohacující a inspirující. Zjistíte, že nejste v podobné situaci sám/sama. S ostatními neformálně pečujícími rodiči si navzájem můžete pomoci praktickými radami s péčí o děti, využitím dalších odborných služeb v okolí, které vám nebo ostatním pomohly. Terapeutický účinek má také sdílení těžkých životních situací, pocitů vyčerpání a bezradnosti pramenící z dlouhodobé péče, ale i naděje a společného zažíti úspěchů a pokroků.

Kdy, kde a jak

Setkání skupin trvá cca 2 hodiny.

Termíny budou vypsány v druhé polovině roku 2023.


Odborné kurzy

V průběhu roku pořádáme vzdělávací kurzy na témata spojená s neformální péčí:

 • Sebedůvěra pečující osoby a osoby závislé na péči
  Jak se sebedůvěra a promítá do každodenního života a co vše ovlivňuje? Mnoho konfliktů vzniká ze snahy si ji uchránit, udržet nebo získat. Co nám sebedůvěru posiluje a co naopak podrývá? Společně se zamyslíme a na některé otázky si možná nalezneme odpověď.
 • Omezení svéprávnosti u dospělých osob
  Obsah kurzu je zaměřen na problematiku opatrovnictví a omezení svéprávnosti. Může osoba omezená ve svéprávnosti podávat stížnosti? Podepisuje dokumenty? Může přebírat hotovost? Jaká jsou práva a povinnosti opatrovníka a opatrovance? Teoretické a praktické informace o opatrovnictví pro pečující v kostce. 
 • Smyslová aktivizace
  Jak vyplnit volný čas, motivační prvky, plán aktivit s ohledem na možnosti člověka, prvky arteterapie a ergoterapie. 
 • Praktická komunikace při péči o osobu s omezením
  Obsahem kurzu je souhrn informací, praktických zkušeností a doporučení, jak navázat a udržet komunikaci s lidmi s různými typy postižení.

Veškerá podpora je zdarma.Kontakt

Mgr. Martina Krpejšová

Klíčová a komunitní pracovnice

+420 724 180 545

krpejsova@educante.cz

Robčice 34, 332 09 Útušice

Přejít nahoru