Educante z.s.

Skupinové aktivity jsou důležitou součástí našich podpůrných služeb. Jsou navrženy tak, aby podporovaly sociální integraci a osobní rozvoj

Pravidelná skupinová setkání organizujeme jak pro neformálně pečující rodiče, tak pro seniory, u nichž mají tyto aktivity výrazný aktivizační rozměr.

Skupinová dynamika podporuje vzájemnou pomoc a vytváří komunitu, která je základem pro dlouhodobou podporu pro neformálně pečující a rozvoj sociálních vazeb mezi seniory.

Pro neformálně pečující rodiče

Účastníci mohou na skupinových setkání vzájemně sdílet své zkušenosti, ale také získat nové informace o tématech, která je zajímají.

Pro seniory

Seniorům nabízíme programy zaměřené na rozvíjení kognitivních schopností, aktivizaci a podporu společenského života.

Pro sebeobhájce

Pomáháme jim hledat způsoby, jak se co nejvíce přiblížit normálnímu životu ve společnosti.

Setkání pečujících

Sdílení vzájemných zkušeností rodin může být pro vás obohacující a inspirující. Zjistíte, že nejste v podobné situaci sám/sama.

S ostatními neformálně pečujícími rodiči si navzájem můžete pomoci praktickými radami s péčí o děti, využitím dalších odborných služeb v okolí, které vám nebo ostatním pomohly.

Terapeutický účinek má také sdílení těžkých životních situací, pocitů vyčerpání a bezradnosti pramenící z dlouhodobé péče, ale i naděje a společného zažití úspěchů a pokroků.

Služba je zdarma.

Kdy, kde a jak

Vždy 15.00–17.00 hod.

Přednáškový sál Městské knihovny Kyjov, tř. Komenského 20

  • chystáme pro vás nové termíny

Skupinové aktivity pro seniory

Aktivity pro seniory na podporu samostatnosti a soběstačnosti, ale i vzájemného setkávání.

Program Vitální senior

… aneb podpora zdravého stárnutí

Dvouhodinová setkání, jejichž program je sestaven z prezentace na dané téma (předání teoretických informací) a následné diskusi, v níž je prostor pro vlastní sdílení účastníků. Připraveny jsou ukázky cvičení, testy, pracovní listy, filmy a doporučená literatura.

Oblasti, kterým se věnujeme: Motivační prvky pro každodenní život, Pohyb a vitalita, Společnost a společenské aktivity, Rodina a vztahy, Vícegenerační soužití, Bezpečí, Změny na těle a na duši, Potřeba pomoci, Strava, Komunikace, Životní role a perspektiva, Trénink rozumových schopností apod.

Kdy, kde a jak

Chystáme pro vás plán setkání.

Pod vedením lektora proběhne 5 setkání, jedna lekce = 120 minut.

Program je financovaný městem Kyjov a je poskytován ZDARMA.

Program si lze též objednat na zakázku – více viz ceník služeb.

Setkání seniorů s trénováním paměti

Jednorázová setkání pro seniory zaměřená na techniky trénování paměti.

Kdy, kde a jak

Vždy 15.00–17.00 hod.

Přednáškový sál Městské knihovny Kyjov, tř. Komenského 20

  • chystáme pro vás nové termíny

Trénink paměti pro seniory

Smyslem tréninku paměti pro seniory je podpora jejich samostatnosti, myšlení a zlepšení kvality krátkodobé paměti. Pomocí mnemotechnik usnadňujících zapamatování můžeme výrazně zlepšit schopnost ukládat informace do dlouhodobé paměti a následně si je opět vybavit, posilujeme schopnost koncentrace, pozornosti, asociace a dalších schopností potřebných k dobrému zapamatování, tříbíme své smysly, a tedy smyslovou paměť.

Podle aktuálního složení skupiny volíme techniky procvičování kognitivních funkcí, pozornosti, koncentrace, logického uvažování, slovní zásoby a kreativity.

Kdy, kde a jak

Pod vedením akreditovaného lektora proběhne 10 lekcí, jedna lekce = 60 minut.

Chystáme pro vás nové termíny.

Pravidelné setkávání pro sebeobhájce

Pro dospělé osoby s mentálním handicapem nabízíme pravidelné setkávání (2× měsíčně) a podporu při realizaci zajímavých a zábavných akcí.

Služba je zdarma.

Kdy, kde a jak

Vždy 14.00–17.00 hod.

Přednáškový sál Městské knihovny Kyjov, tř. Komenského 20

  • Chystáme pro vás nové termíny