Educante z.s.

Vzdělávání je jedním z pilířů našich služeb. Naše vzdělávací programy jsou navrženy tak, aby poskytly účastníkům praktické znalosti a dovednosti, které mohou okamžitě aplikovat ve svém každodenním životě.

Akreditované kurzy

Sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, neformálním pečujícím, ale pracovníkům v manažerských/řídících pozicích nabízíme akreditované kurzy z oblasti dalšího profesního vzdělávání.

Krize jako nebezpečí i příležitost

Akreditovaný kurz (MPSV) v rozsahu osmi hodin zaměřený na vyrovnávací mechanismy, díky nimž jsme schopni překonávat krize, která nás v různých fázích života potkávají.

Praktická komunikace při péči o osobu s omezením

Akreditovaný kurz (MPSV) v rozsahu osmi hodin zaměřený na porozumění lidem s omezenou schopností komunikace.

Workshopy pro pečující

Organizujeme workshopy a semináře zaměřené na široké spektrum témat, včetně efektivní komunikace, zvládání stresu a specifických dovedností potřebných pro péči o osobu s handicapem.

Nabídku aktualizujeme.