Sebeobhájství

Podporujeme sebeobhájství a chceme, aby se o něm co nejvíce vědělo.

Sebeobhájství = uplatňování práv dospělých s mentálním hendikepem

Sebeobhájci se učí chápat a uplatňovat svá práva, ale také povinnosti.

Pomáháme jim hledat způsoby, jak se co nejvíce přiblížit normálnímu životu ve společnosti.

sebeobhajstvi

Pravidelné setkávání

Pro dospělé osoby s mentálním hendikepem nabízíme pravidelné setkávání (2× měsíčně) a podporu při realizaci zajímavých a zábavných akcí.

Kdy a kde

 • 2. 2. 2024, 14.00–17.00 hod.
 • 23. 2. 2024, 14.00–17.00 hod.
 • 8. 3. 2024, 14.00–17.00 hod.
 • 22. 3. 2024 Hudebně-taneční odpoledne (15.00–18.00 hod.)
 • 5. 4. 2024, 14.00–17.00 hod.

Městská knihovna Kyjov, tř. Komenského 20

Chcete se na něco zeptat?

Napište nám

7 tipů, jak si porozumět s člověkem s mentálním handicapem

Jak si porozumět s člověkem s mentálním handicapem 💡 Tipy, které vám mohou pomoci při komunikaci s člověkem s mentálním handicapem. Nejenom mluvit, ale vzájemně si porozumět.

#Sodvahou

#1 💬 POUŽÍVEJTE JEDNODUCHÝ A SROZUMITELNÝ JAZYK

 • Komunikujte s jednoduchými a jasnými větami. Zbytečně nekomplikujte věty a vyhněte se složitým frázím nebo dvojsmyslům.
 • Dospělému člověku vždy vykáme, pokud se na tykání nedohodneme.
 • Představte se s podáním ruky, zjistěte jeho/její jméno.
 • Oslovujeme jej paní/pane, případně jménem, pokud jej známe.
 • Ověříme si, zda nás dobře slyší a vidí, zjistíte tak jestli je potřeba další komunikaci přizpůsobit i případnému smyslovému handicapu.
 • Mluvte pomalu, srozumitelně a v krátkých větách.

#2 🌹 BUĎTE TRPĚLIVÍ

 • V rozhovoru nespěchejte, přizpůsobte se tempu, postupujte pomalu a po jednotlivých krocích. Dejte jí/mu dostatek času na to, aby porozuměl/a otázkám a mohl/a na ně odpovědět.
 • Ověřujte si průběžně, že rozumí tomu, co říkáme, a chápe to.
 • Počkejte na odpověď, neodpovídejte za něj/ni.

#3 📌 BUĎTE SOUSTŘEDĚNÍ

 • Při komunikaci s osobou s mentálním handicapem se snažte být plně přítomní a soustředění.
 • Držte se tématu. Zaměřte se na jednu myšlenku a neodbočujte v rozhovoru jinam, dokud nedostanete odpověď. To pomůže udržet komunikaci srozumitelnou a strukturovanou.
 • Používejte konkrétní, jednoduché a stručné údaje/slova, nezahlcujme složitými informacemi.
 • Vyhněte se zobecňování a abstrakcím (dávno, před tím apod.)

#4 👍 POSKYTUJTE POZITIVNÍ ZPĚTNOU VAZBU

 • Chvála a povzbuzení jsou důležité pro budování důvěry a sebedůvěry u člověka s mentálním handicapem.
 • Oceňte jejich úsilí a pokuste se najít způsoby, jak je povzbudit k dalšímu rozvoji komunikačních dovedností.

#5 👀 POUŽÍVEJTE NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACI

 • Nezapomínejte na signály, jako je oční kontakt, gesta a tělesná poloha. Tyto prvky mohou pomoci vyjádřit porozumění a empatickou reakci.
 • Používejte vizuální pomůcky: obrázky, fotografie nebo symboly mohou pomoci při komunikaci a porozumění. Můžete je použít například při představování různých možností.
 • Čím můžeme ještě podpořit komunikaci s lidmi s mentálním hendikepem:
  🖼 používání vizuálních pomůcek (prezentace, filmy, fotky, symboly, ilustrace)
  📝 psaný text upravený metodou “snadného čtení”

#6 🤝 RESPEKTUJTE INDIVIDUÁLNÍ POTŘEBY

Každý člověk je jedinečný, a proto je důležité respektovat jeho individuální potřeby a preferované způsoby komunikace.

 • Nezapomeňte se ptát, jakým způsobem by daný člověk chtěl komunikovat.
 • Zajímejte se o jejich zájmy – zkuste se dozvědět více o zájmech a oblíbených aktivitách člověka s mentálním handicapem. Tímto způsobem můžete navázat spojení a vytvořit příjemné prostředí pro komunikaci.

#7 ⚖️ BERTE KAŽDÉHO JAKO ROVNOCENNÉHO PARTNERA

 • Uznávejte hodnotu lidí s mentálním hendikepem a berte je jako rovnocenné partnery při komunikaci.
 • Umožněte jim vyjádřit své myšlenky a názory a respektujte jejich přístup ke komunikaci.
 • V první řadě mluvte s člověkem, s jeho doprovodem (tlumočníkem) až v druhé řadě.
 • Pamatujte, že každý člověk s mentálním handicapem je jiný a může preferovat různé způsoby komunikace. Je důležité naslouchat a přizpůsobit se potřebám a schopnostem dané osoby.

Projekt Podpora sebeobhájství v ORP Kyjov podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Committee of Good Will – the Olga Havel Foundation from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.


Napsali jsme o sebeobhájství


Napište nám

Přejít nahoru