Educante z.s.

S termínem „sebeobhájce“ už se řada z nás mohla na stránkách Kyjovských novin setkat. Pro některé je to ale novinka, proto bude dobré si tento termín osvětlit. Co to tedy znamená a jak sebeobhájci hájí práva?

Sebeobhájce je dospělý člověk s mentálním postižením, které může být kombinováno s tělesným. Druhým parametrem je, že mu jeho postižení umožňuje začlenit se s podporou do běžné společnosti. Co je ale nejdůležitější je jeho zájem o dění kolem, chuť se vzdělávat, potkávat se, diskutovat a tvořit komunitu.

Proč sebeobhájci hájí práva svá i ostatních

Sebeobhájce se také učí chápat a uplatňovat svá práva, ale také povinnosti. Hledá způsoby, jak se co nejvíce přiblížit normálnímu životu ve společnosti. Přesto, že vlivem svého postižení, potřebuje podporu, chce pracovat, bydlet, cestovat, ženit se a mít děti. Jisté je, že možnosti a představy každého sebeobhájce jsou individuální. Ne každý chce vstoupit do manželství, a ne každý je schopen pracovat. Ale uvedené oblasti lidé s postižením všeobecně vnímají jako stěžejní pro jejich spokojený život.

U nás v Kyjově…

Kyjovští sebeobhájci mají pro letošní rok nabitý program. Kromě pravidelného setkávání 2× za měsíc chtějí pokračovat v dobrovolnických a společenských aktivitách. Sami se přitom podílí na plánování, organizaci a koordinaci všech akcí. V rámci projektu Podpora sebeobhájství v ORP Kyjov, si dali za úkol vybudovat komunikační most mezi znevýhodněnými občany a pracovníky úřadů. Chtějí zmapovat, do jaké míry jsou v současné době úřady schopny komunikovat s lidmi s postižením. V případě, že se ukáže, že je co zlepšovat, jsou sebeobhájci připraveni podílet se aktivně na inovaci komunikačních strategií. Příkladem může být metoda snadného čtení, která by měla, pokud je správně aplikována, pomoci lidem se zhoršenou komunikační a rozhodovací schopností, pochopit, o co (ve formuláři, na letáku, na cedulce) jde.

Pomoci ve snižování bariér mezi úřady by také mělo vzdělávání úředníků. Získání základních informací o lidech s mentálním postižením jim prospěje ve vnímání a přístupu k této skupině našich spoluobčanů. Lidé s mentálním postižením mívají potíže s učením a komunikací, zhoršenou úroveň sociálních dovedností a orientací v čase a prostoru. Proto potřebují dlouhodobou podporu. Ale pokud jim jejich handicap dovolí a mají o to zájem, měli by od nás, většinové společnosti, dostat šanci se zapojit do běžného života. Aktivity kyjovských sebeobhájců mají ambice k tomu přispět.

Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Bc. Zuzana Šrahůlková,
Educante z.s.

sebeobhajci-haji-prava
Sebeobhájci hájí práva