Pečujeme rádi, aneb abychom si lépe rozuměli

Jsme proto, abychom si vzájemně lépe rozuměli.

7 tipů, jak si porozumět s člověkem s mentálním handicapem

Jak si porozumět s člověkem s mentálním handicapem 💡 Tipy, které vám mohou pomoci při komunikaci s člověkem s mentálním handicapem. Nejenom mluvit, ale vzájemně si porozumět.

pecujeme-radi-sebeobhajstvi-cesta-k-sobe-i-k-ostatnin

#1 💬 POUŽÍVEJTE JEDNODUCHÝ A SROZUMITELNÝ JAZYK

 • Komunikujte s jednoduchými a jasnými větami. Zbytečně nekomplikujte věty a vyhněte se složitým frázím nebo dvojsmyslům.
 • Dospělému člověku vždy vykáme, pokud se na tykání nedohodneme.
 • Představte se s podáním ruky, zjistěte jeho/její jméno.
 • Oslovujeme jej paní/pane, případně jménem, pokud jej známe.
 • Ověříme si, zda nás dobře slyší a vidí, zjistíte tak jestli je potřeba další komunikaci přizpůsobit i případnému smyslovému handicapu.
 • Mluvte pomalu, srozumitelně a v krátkých větách.

#2 🌹 BUĎTE TRPĚLIVÍ

 • V rozhovoru nespěchejte, přizpůsobte se tempu, postupujte pomalu a po jednotlivých krocích. Dejte jí/mu dostatek času na to, aby porozuměl/a otázkám a mohl/a na ně odpovědět.
 • Ověřujte si průběžně, že rozumí tomu, co říkáme, a chápe to.
 • Počkejte na odpověď, neodpovídejte za něj/ni.

#3 📌 BUĎTE SOUSTŘEDĚNÍ

 • Při komunikaci s osobou s mentálním handicapem se snažte být plně přítomní a soustředění.
 • Držte se tématu. Zaměřte se na jednu myšlenku a neodbočujte v rozhovoru jinam, dokud nedostanete odpověď. To pomůže udržet komunikaci srozumitelnou a strukturovanou.
 • Používejte konkrétní, jednoduché a stručné údaje/slova, nezahlcujme složitými informacemi.
 • Vyhněte se zobecňování a abstrakcím (dávno, před tím apod.)

#4 👍 POSKYTUJTE POZITIVNÍ ZPĚTNOU VAZBU

 • Chvála a povzbuzení jsou důležité pro budování důvěry a sebedůvěry u člověka s mentálním handicapem.
 • Oceňte jejich úsilí a pokuste se najít způsoby, jak je povzbudit k dalšímu rozvoji komunikačních dovedností.

#5 👀 POUŽÍVEJTE NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACI

 • Nezapomínejte na signály, jako je oční kontakt, gesta a tělesná poloha. Tyto prvky mohou pomoci vyjádřit porozumění a empatickou reakci.
 • Používejte vizuální pomůcky: obrázky, fotografie nebo symboly mohou pomoci při komunikaci a porozumění. Můžete je použít například při představování různých možností.
 • Čím můžeme ještě podpořit komunikaci s lidmi s mentálním hendikepem:
  🖼 používání vizuálních pomůcek (prezentace, filmy, fotky, symboly, ilustrace)
  📝 psaný text upravený metodou “snadného čtení”

#6 🤝 RESPEKTUJTE INDIVIDUÁLNÍ POTŘEBY

Každý člověk je jedinečný, a proto je důležité respektovat jeho individuální potřeby a preferované způsoby komunikace.

 • Nezapomeňte se ptát, jakým způsobem by daný člověk chtěl komunikovat.
 • Zajímejte se o jejich zájmy – zkuste se dozvědět více o zájmech a oblíbených aktivitách člověka s mentálním handicapem. Tímto způsobem můžete navázat spojení a vytvořit příjemné prostředí pro komunikaci.

#7 ⚖️ BERTE KAŽDÉHO JAKO ROVNOCENNÉHO PARTNERA

 • Uznávejte hodnotu lidí s mentálním hendikepem a berte je jako rovnocenné partnery při komunikaci.
 • Umožněte jim vyjádřit své myšlenky a názory a respektujte jejich přístup ke komunikaci.
 • V první řadě mluvte s člověkem, s jeho doprovodem (tlumočníkem) až v druhé řadě.
 • Pamatujte, že každý člověk s mentálním handicapem je jiný a může preferovat různé způsoby komunikace. Je důležité naslouchat a přizpůsobit se potřebám a schopnostem dané osoby.

Příběhy lidí s mentálním handicapem

mpsv-logo

Seriál příběhů vznikl díky projektu Pečujeme rádi podpořeného z dotačního programu Rodina MPSV ČR.


Přejít nahoru