Educante z.s.

pribehy-mpsv-pecujeme-radi-2-skutecna-vyzva

Skutečná výzva: každodenní život

Pavel je mladý muž s poruchou autistického spektra, který žije ve středně velkém městě. Kvůli tomu je pro něj všední fungování nikdy nekončícím kolotočem každodenních výzev. 

I běžná komunikace bývá pro Pavla občas složitá. Pocity druhých a neverbální signály jsou mu občas záhadou, a tak se mu stává, že přestože se snaží vyjádřit své myšlenky, zůstává nepochopený, což je pro něj velmi frustrující. Také neočekávané změny v plánech ho znejisťují a mohou vyvolat úzkost. “Jeho jistota je pevně zakotvena v předvídatelnosti. Pro Pavla je velmi důležité mít jasnou strukturu a vědět, co může očekávat,” vysvětluje Jana, sociální pracovnice, která pomáhala Pavlovi.

Díky vůli Pavla a podpoře  jeho rodiny a místních sociálních služeb získal Pavel práci v supermarketu. Rodina Pavla společně s odborníky na autismus vypracovala plán podpory, který zohledňoval Pavlovy schopnosti a potřeby.

Jednou z Pavlových výrazných schopností je jeho pečlivost a smysl pro pořádek. Když dostal příležitost pracovat na částečný úvazek v supermarketu, rychle se ukázalo, že má přirozený talent pro udržování pořádku v regálech. Jeho pečlivost byla ceněna nejen nadřízenými,  kteří si všimli, jak se prostor supermarketu pod jeho péčí proměnil, ale dokonce i zákazníky. 

Při hledání zaměstnání byl klíčovým faktorem také otevřený a inkluzivní přístup místního supermarketu. Nadřízení a personál byli informováni o Pavlově autismu a přijali doporučení, jak spolu komunikovat a spolupracovat, aby to klapalo. A přestože se někdy objeví problémy s komunikací s kolegy nebo nějaká intenzivnější emocionální reakce, zpravidla pramenící z pocitu přetížení, je Pavel respektován pro svou oddanost práci.

“Vidět ho, jak získává sebedůvěru a jak mu jeho práce dává smysl, je pro nás neuvěřitelně dojemné. Díky všem, kteří mu vytváří prostředí, kde může být sám sebou,” vyjadřuje vděk Pavlova maminka směrem ke všem, kteří mu poskytli a stále poskytují podporu a věří mu.

Tento příběh o Pavlovi ukazuje, že i přes výzvy spojené s autismem může každodenní život být plný úspěchů, pokud je poskytnuta odpovídající podpora a porozumění. V Educante tu jsme proto, abychom si vzájemně lépe rozuměli.


Seriál příběhů vznikl díky projektu Pečujeme rádi podpořeného z dotačního programu Rodina MPSV ČR.

mpsv-logo