Educante v novém

S koncem roku se člověk tak nějak podvědomě ohlíží a připomíná si, co dobrého i nedobrého zažil. I my jsme se ohlédli a podělíme se s Vámi o to, co jsme uviděli: Educante v novém 🙂.

V průběhu dubna a června jsme realizovali poslední běh vzdělávacích kurzů pro domácí pečující. Sedmi odborně vedených kurzů a dvou svépomocných skupin se i letos zúčastnilo několik desítek laických pečujících. Stále se nám potvrzuje, že podpora osob, které doma pečují o své blízké, je velmi potřebná. Poradenství pro domácí pečující a jejich vzdělávání jsme poslední tři roky mohli poskytovat zájemcům bezplatně díky projektu Pečujeme rádi, financovanému z evropských fondů. Návazný projekt máme připraven pro příští rok. Než jej začneme realizovat v celé šíři, budeme dále poskytovat poradenství pečujícím v základní podobě, což je osobní a telefonická konzultace.

Díky podpoře Jihomoravského kraje jsme mohli v letošním roce zrealizovat dva projekty. Pojďme si spolu povídat II je naší snahou o rozvoj mezigeneračních vztahů a efektivní komunikaci v rámci rodiny. Dobrovolník kvalifikovaný pro neformální péči II je pak reakcí na naše zkušenosti získané při spolupráci s pečujícími. Vzdělávání a podpora dobrovolníků, kteří se rozhodli věnovat svůj čas člověku, odkázanému na péči, má přinést větší zájem o tuto oblast dobrovolnictví a taky příležitost pro odlehčení rodinám, jež dlouhodobě pečují. Toto téma chceme rozvíjet i v následujícím roce.

Velké téma: sebeobhájství

V Educante se dlouhodobě věnujeme otázce sebeobhájství, které má napomáhat lidem s mentálním postižením začlenit se do společnosti. V únoru si kyjovští sebeobhájci, kteří se schází od roku 2015, zvolili název pro svou skupinu. Na památku zesnulého člena se nově označují Sebeobhájci Pavla Látala. Ani letos nezaháleli, a kromě tradičních schůzek, jejichž náplní je sdílení a vzájemná podpora, zorganizovali (poprvé sami s malou podporou) dobrovolnickou akci v rámci Ukliďme Česko a také Jarní tvořivou dílnu. Pro osoby s mentálním postižením není běžné, že se mají samy rozhodovat, plánovat, rozdělovat si úkoly, dohlížet na jejich plnění a v závěru hodnotit, jak se akce povedla. Můžeme ale konstatovat, že se této změny chopili s chutí a vervou sobě vlastní. Za svoje dlouholeté dobrovolnické aktivity byli kyjovští sebeobhájci v červnu oceněni v rámci akce Dobrovolník roku 2021.

V Educante je otázka sebeobhájství velmi silně zakořeněná a jsme rádi, že se nám ji daří posouvat stále kupředu. Náš nový projekt, který od září realizujeme, se jmenuje Podpora sebeobhájství v ORP Kyjov a podpořil jej Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Sebeobhájci do projektu zapojení, se budou s naší podporou učit participovat na veřejném dění, hledat a vytvářet komunikační mosty s veřejnými službami, úřady a většinovou společností.

Nezapomínáme ani na seniory, pro které jsme letos vytvořili společensko-vzdělávací program s názvem Vitální senior. Jde o podporu zdravého stárnutí a motivaci k aktivnímu životu bez ohledu na věk. V řadě obcí, kam jsme s tímto programem byli pozváni v rámci proseniorských aktivit, jsme se setkali s pozitivním ohlasem.

Educante v novém

Jak vidíte, v Educante se nenudíme a nebojíme se nových věcí. Svědčí o tom také naše nové logo, nový web  a nové sídlo.

Nově nás totiž najdete v prvním patře Městské knihovny Kyjov.

A už teď se můžete těšit na nové projekty, které máme pro příští rok připraveny. My se na ně těšíme moc. 

Bc. Zuzana Šrahůlková

Děkujeme za podporu

spolufinancovano-eu
mz-logo
mpsv-logo
jihomoravsky-kraj
eu-prv-logo-2
Přejít nahoru