Dobrovolník kvalifikovaný pro neformální péči II

jihomoravsky-kraj

Název projektu: Dobrovolník kvalifikovaný pro neformální péči II
Doba realizace: 1. 1. – 31. 12. 2022

Donátoři: Jihomoravský kraj

Cílem projektu je zvýšení odborných kompetencí dobrovolníků, kteří chtějí pečovat o závislou osobu. Prostřednictvím kurzu získají informace, které k péči (mnohdy jako laici) potřebují, aby neublížili v dobré víře závislé osobě či sami sobě. Dále je smyslem zvyšovat povědomí o dobrovolnictví v oblasti péče o závislou osobu a motivovat nejen mladé lidi (středoškoláky), ale také širokou veřejnost s fokusem na ORP Kyjov k dobrovolnictví a péči o závislé osoby. 

V neposlední řadě budeme zajišťovat odbornou podporu dobrovolníků i pečujících osob prostřednictvím supervize, jejich sdílení se supervizorem, sebereflexe, zpětná vazba a vlastí seberozvoj.

Primárně je projekt zaměřen na podporu dobrovolníků v oblasti neformální péče a pečující osoby o závislou osobu. Dobrovolníkem může být člen rodiny, který je zapojen do péče o osobu závislou v rodině, stejně tak to může být každý jiný člověk, který má zájem pomoci lidem, kteří jsou z důvodu svého hendikepu závislí na pomoci druhých. Pečující osoby jsou zpravidla rodinní příslušníci (rodiče, prarodiče) pečující o dítě s postižením, popř. o dospělou osobu s postižením (senior, dítě v dospělém věku).

Dále se v projektu zaměřujeme na širokou veřejnost prostřednictvím osvětově-edukační kampaně s podporou dobrovolnictví v oblasti neformální péče, informování o přínosech a možnostech dobrovolnické činnosti a o důležitosti neformální péče. Cílová skupina bude oslovena prostřednictvím sociálních sítí (Facebook, Instagram) a prezentací na středních školách v našem regionu (osobní formou).

Kurz

Napsali jsme o dobrovolnictví

Přejít nahoru