Educante z.s.

Už pátým rokem organizujeme také setkání „Sebeobhájců“, což jsou lidé s mentálním postižením, kteří se schází a diskutují nad aktuálními tématy. Této aktivity se účastní lidé nad 26 let věku, kteří žijí v podporovaném a chráněném bydlení a tato aktivita souvisí s jejich integrací do společnosti.

Sebeobhájci se také pravidelně účastní dobrovolnických aktivit jako jsou například příprava zařízení při kulturních akcích ve městě, nebo úklidová akce „Ukliďme Česko“.