Educante z.s.

jihomoravsky-kraj

Název projektu: Podpora partnerství a rodičovství v ORP Kyjov
Doba realizace: 1. 1. – 31. 12. 2023
Donátoři: Jihomoravský kraj

Cílem projektu je podpora partnerů v dlouhodobém setrvání jejich svazku a rodičů v jejich rodičovských kompetencích, obojí s cílem udržení funkčnosti a celistvosti rodiny (a snížení tak v současné době značně vysoké rozvodovosti). Partnerům (manželé či nesezdané páry) či rodičům poskytovat odborné poradenství v oblastech, které tito lidé budou v dané situaci řešit. Poradenství bude probíhat individuálně např. s rodičem a v případě, že to bude vhodné, bude zapojeno např. dítě, druhý partner či další osoby ze sociálního prostředí klienta.