Educante z.s.

Činnost organizace je finančně provozována městem Kyjovem.

Název projektu: Individuální dotace na podporu činnosti organizace
Doba realizace: 1. 1. – 31. 12. 2022

Donátoři: Město Kyjov

Smyslem dotace je zajištění provozu (úhrady energií) při realizaci aktivit organizace směřujících na podporu rodiny pečující o dítě s handicapem, dítě s mentálním/kombinovaným postižením, na dospělé osoby s mentálním postižením, na rodinu a seniory.