Demence

Demence je závažná choroba mozku, která je zapříčiněná degenerativními změnami v mozkové tkáni. Laicky řečeno to znamená, že nám mozková kůra přestává fungovat a ustupuje, či se rozpadá. Patří do skupiny duševních poruch a jejím základním charakteristickým rysem je zhoršení paměti a intelektu. Demence způsobuje u člověka degradaci jeho duševních činností, ztrátu schopnosti vykonávat běžné denní aktivity, a nakonec ztrátu samostatnosti.

Demence, která ve valné většině postihuje jedince nad 60 let, ale není výjimkou ani u mladších osob, má celou řadu příčin. Nejčastěji se setkáváme s Alzheimerovou chorobou, kterou trpí každý 20. člověk nad 65 let. Dokonce se zvyšuje i počet nemocných v nižších věkových kategoriích. V posledních letech vzrostl počet osob s touto diagnózou o 14 %.

Alzheimerova choroba je stále terminálním onemocněním, to znamená, že vede ke smrti. Současná medicína ji stále nedovede účinně léčit, pouze dokáže zpomalit její postup. Při včasné diagnóze, dobré péči a podpoře okolí, může ale nemocný prožít ještě řadu krásných let.

Příznaky demence

Typickými příznaky tohoto onemocnění jsou: zapomínání, kladení stejných otázek, hledání slov, mezery v řeči, záměna slov ve větě, nebo poruchy chování (depresivní stavy, úzkost, apatie, vznětlivost, bludy). Nemoc postupně poškozuje kognitivní (poznávací), intelektuální a fyzické schopnosti člověka. V počátečním stádiu se horší vyjadřování nemocného, schopnost orientace, člověk ztrácí zájem o dění kolem sebe. V dalším stádiu se projevuje výrazné zhoršení paměti. Nemocný už není schopen žít bez pomoci a potřebuje stálý dohled. Mohou se vyskytovat výraznější poruchy chování, zmatenost, inkontinence, bludy a halucinace. V poslední fázi už člověk postižený Alzheimerovou nemocí nepoznává své příbuzné, je dezorientovaný, není schopen se vyjádřit. Je imobilní, inkontinentní a má potíže s polykáním. Samozřejmě, že rychlost postupu nemoci a její projevy, jsou zcela individuální.

Co mám udělat, když mám podezření, že trpím Alzheimerovou chorobou?

Nejdříve je vhodné navštívit praktického lékaře, který udělá základní testy. Podle výsledků pak rozhodne o doporučení návštěvy specialisty, který provede komplexnější vyšetření. V případě pochybností lze využít také neurologické vyšetření včetně CT a magnetické rezonance mozku.

Článek vyšel v Kyjovských novinách (leden 2023).

demence
Demence
Přejít nahoru