Podpora rodin s dětmi s duševní nesnází v ORP Kyjov

mz-logo
jihomoravsky-kraj
Spolufinancováno Jihomoravským krajem

Název projektu: Podpora rodin s dětmi s duševní nesnází v ORP Kyjov
Doba realizace: 1. 1. – 31. 12. 2023
Donátoři: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Jihomoravský kraj

Projekt se zaměřuje na rodiny dětí s/ohrožené psychiatrickou dg ve věku 7-18 let. Prostřednictvím intervence (krátkodobého odborného poradenství s využitím MD týmu) chceme zajistit základní orientaci dítěte a rodiče, resp. celé rodiny v jejich situaci, nadefinování si aktuálních potřeb a jejich společné řešení a naplňování. Může jít o edukaci rodiče a dítěte v oblasti výchovy, komunikace, zmírnění agresivního chování dítěte, zlepšení jeho vztahů vůči spolužákům, učitelům apod.

Přejít nahoru