Educante z.s.

mz-logo

Název projektu: Jak žít kvalitní život s „Ereskou“
Doba realizace: 1. 1. – 31. 12. 2023
Donátoři: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Hlavním cílem osvětově-edukační kampaně je podpora osob s roztroušenou sklerózou (RS) k jejich aktivnímu životu i po zjištění diagnózy, udržení kvality života, společenských a rodinných vztahů, kontaktů a k zabránění, resp. snížení sociální izolace osob s touto dg. K realizaci kampaně bude využit web, seriál videí a příběhů na sociálních sítích, tištěné motivační materiály umístěné na veřejných místech (školy, nemocnice, ordinace, OSPOD), veřejné akce a tisková zpráva. Projekt podpoří více jak 60 tis. osob po celé ČR na sociálních sítích a lidi žijící v ORP Kyjov na veřejných akcích.