Educante z.s.

Název projektu: Aktivizace a podpora seniorů v ORP Kyjov
Doba realizace: 1. 1. – 31. 12. 2023

Donátoři: město Kyjov

Cílem projektu je podpora aktivizace seniorů, jejich smysluplného trávení volného času, zprostředkování informací o možnostech využití služeb, dobrovolnictví či v oblasti péče, podpora mezigeneračních vztahů, solidarity a vzájemného respektu. Cíle projektu budeme dosahovat prostřednictvím aktivit, mezi které patří trénink paměti pro seniory, mezigenerační workshop Pojďme si spolu povídat, realizace programu Vitální senior aneb podpora zdravého stárnutí a poradenství pro seniory.