Educante z.s.

Domácí, nebo také laická péče, je v současnosti velmi diskutovaným tématem. Proč tomu tak je?

Jistě nikomu neuniklo, jak se změnil poměr dožitých životních jubileí (dříve tak málo vídaného věku) a úmrtí ve společenských rubrikách. Všichni jsme tomu rádi. Odborná veřejnost si však už nyní láme hlavu se změnami v sociálním systému, které s sebou tento demografický vývoj přináší. V historii byli lidé v našich zeměpisných šířkách zvyklí „doopatrovat“ svoje blízké, protože žili pod jednou střechou a společnost to uznávala jako normu. Vlivem vývoje společnosti se ale nyní nacházíme v situaci, že normou je umístit seniora do některého z domovů pro seniory, pokud už nezvládá postarat se o sebe sám. Toto rozhodnutí, které rodina dělá, je většinou podpořeno ze strany jejího nejstaršího člena, který nechce být na obtíž, když vidí, jak málo času jeho zaměstnané děti mají. Problém ale nastává v okamžiku, kdy se dozví, že není tak lehké najít volné místo. Tak velký nárůst seniorů, kteří nemohou žít bez pomoci v domácím prostředí, nejsou totiž současné instituce schopny pojmout a není do budoucna ani možné zajistit financování pro tento způsob péče. Proto se začíná klást velký důraz na laickou péči, která je prokazatelně tou nejefektivnější a nejúspornější variantou.

Laická péče – co to obnáší?

Není to jednoduché rozhodnutí, stát se pečujícím. Pečující opouští (na měsíce, či roky, což předem nikdo neví) svoje pracovní místo, svoje koníčky, zájmy i společenské vazby. Příspěvek na péči mu pokryje životní náklady, ale určitě není shodný s platem, který rodině zajistí životní standard, na který byla zvyklá. Stres, strach z nemoci, smrti a sociální vyloučení, vedou často k psychickým a následně fyzickým problémům pečujících. To jsou důvody, proč vznikají aktivity, které mají domácí pečující podpořit. Většinou se jedná o spolky, které vytvářejí programy na vzdělávání, podporu a pomoc pečujícím.

V Kyjově je takovým spolkem Educante z.s. V minulém roce tento spolek navázal spolupráci s Diakonií ČCE Brno, která pak v Kyjově od listopadu 2016 do června 2017 realizovala svůj projekt Pečuj s námi. Jednalo se o sedm celodenních seminářů pod vedením odborníků a jedenáct návazných svépomocných skupin. Všechny zdarma. Od května pak Educante otevřelo Poradnu pro domácí pečující, kde poskytuje dvakrát v týdnu (i telefonicky) podporu pro všechny, kterým chybí nějaké informace ohledně péče, příspěvků na péči, kompenzačních pomůcek a podobně. Od září do listopadu tohoto roku se kyjovští pečující budou moci opět zúčastnit kurzů, které tentokrát do Kyjova ve spolupráci s Educante přiveze Liga vozíčkářů, v rámci projektu Umím a pečuji. Jejich zaměření je převážně pro pečující o osoby s těžkým fyzickým postižením. Poradnu i kurzy naleznete v prostorách komunitního centra KoCKy, spolu s dalšími aktivitami pro vyplnění volného času, vzdělávání, nebo také první pomoc psychologa.

laicka-pece-aneb-jde-o-lidi
Laická péče aneb jde o lidi