Podpora rodin s dětmi s duševní nesnází

jihomoravsky-kraj
Spolufinancováno Jihomoravským krajem

Název projektu: Podpora rodin s dětmi s duševní nesnází
Doba realizace: 1. 4. 2024 – 31. 3. 2025
Donátoři: Jihomoravský kraj

Anotace projektu:

Projekt se zaměřuje na rodiny dětí s/ohrožené psychiatrickou dg ve věku 7–18 let. Prostřednictvím intervence (krátkodobého odborného poradenství s využitím MD týmu) chceme zajistit základní orientaci dítěte a rodiče, resp. celé rodiny v jejich situaci, nadefinování si aktuálních potřeb a jejich společné řešení a naplňování. Může jít o edukaci rodiče a dítěte v oblasti výchovy, komunikace, zmírnění agresivního chování dítěte, zlepšení jeho vztahů vůči spolužákům, učitelům apod.

Přejít nahoru