Pečujeme rádi

mpsv-logo

Název projektu: Pečujeme rádi
Doba realizace: 1. 6. – 31. 12. 2023
Donátoři: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Projekt je zaměřen na posílení rodičovských kompetencí s cílem setrvání postiženého dítěte v rodině, nikoli jeho předání do ústavní péče a zvýšení kvality života pečující osoby. Klíčový pracovník poskytuje cílové skupině poradenství. Témata poradenství jsou široká a váží se vždy k aktuálnímu stavu osoby, o níž cílová skupina pečuje. Může se jednat o potřebu sociálních služeb, zprostředkování kontaktů na domácí zdravotní péči, na získání příspěvků na péči či na kompenzační pomůcky apod. Dále bude probíhat aktivní depistáž. Někteří rodiče budou potřebovat krátkodobou psychologickou podporu. Pro pečující rodiče budeme realizovat podpůrné skupiny, kde mohou rodiče sdílet své zkušenosti z péče. Pro posílení dovedností a rodičovských kompetencí rodičů budou realizovány kurzy. Celý projekt bude doprovázet menší podpůrná osvětově-edukační kampaň tvořená příspěvky, šířená na sociálních sítích s cílem podpořit veřejnost v přijetí osob s postižením a zvýšit tak jejich šanci v přijetí do komunity. Neznalost veřejnosti je totiž mnohdy významnou překážkou při snižování bariér a v sociálním začleňování/při osamostatňování postižených osob.

Přejít nahoru