Komplexní podpora rodin pečujících o dítě s postižením

spolufinancovano-eu

Název projektu: Komplexní podpora rodin pečujících o dítě s postižením se zapojením multidisciplinárního týmu
Reg. číslo: CZ.03.02.02/00/22_017/0000892
Doba realizace: 1. 4. 2023 – 31. 3. 2026
Projekt je financován z operačního programu Zaměstnanost plus.

Projekt se zaměřuje na podporu neformálně pečujících osob, dětí s postižením do 18 let a jejich sourozenců v ORP Kyjov, Hodonín a Veselí nad Moravou. Metody práce (poradenství, nácviky, kurzy, podpůrné skupiny, domácí asistence) jsou díky zapojení více odborníků multidisciplinární. Cílem je zvýšení kvality života pečujících osob, rozvoj postižených dětí a podpora jejich sourozenců. Bude zapojeno až 90 rodin. Pracovníci v přímé práci budou průběžně vzdělávání a absolvují supervizi.

Přejít nahoru