Hlásíme se k myšlence “Rok důstojnosti”

Rok důstojnosti je rokem konkrétních a viditelných kroků ke zlepšení kvality života a dostupnosti podpory v přirozeném prostředí pro lidi s mentálním postižením.

Myšlenka Roku důstojnosti:

“Systém podpory lidí s mentálním postižením nutně potřebuje reformy, které zajistí lepší porozumění mentálnímu postižení a souvisejícímu chování, dostupnou síť komunitních služeb pro všechny a adekvátní podporu formálních i neformálních pečujících.”

logo-rok-dustojnosti

Rok důstojnosti – požadujeme:

  • Důstojný život a adekvátní podporu v přirozeném prostředí pro všechny lidi s postižením, tak jak jej garantuje mezinárodní Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, kterou se Česká republika zavázala naplňovat.
  •  Důstojný život a adekvátní podporu pro všechny jejich pečující, neformální v rodinách i profesionální v sociálních a zdravotních službách.
  • Systémové změny, které zajistí dostatečnou kvalitu života a naplnění základních práv a potřeb nejzranitelnějších členů naší společnosti. Vhodné podmínky, odbornou podporu a adekvátní ocenění všech, kdo je podporují.
  • Právo na důstojný život je společným právem všech lidí v ČR a nesmí být nikomu upíráno.

Co pro to uděláme my:

  • Osvěta a vzdělávání v zahraničí zavedené metodě Podpora pozitivního chování.
  • Advokacie v oblasti chování náročného na péči: účastníme se práce vládní skupiny pro tvorbu národní strategie podpory lidí s intelektuálním znevýhodněním a náročným chováním. Pořádáme tematický mezinárodní seminář v Senátu.
  • Jsme připraveni zveřejňovat další kauzy nevhodného zacházení, upozorňovat na nadužívání restrikcí a medikace v českém systému péče o lidi s náročným chováním.
  • Chceme přinášet pozitivní příklady podpory klientů, oceňovat úsilí pečujících rodin a řady profesionálů, kteří svou práci dělají kvalitně a s velkým nasazením.

Více na www.rokdustojnosti.cz

rok-dustojnosti
Rok důstojnosti
Přejít nahoru