Educante z.s. se představuje

Nezisková organizace Educante z.s. je nový kyjovský spolek se zaměřením na seniory, osoby se zdravotním postižením a prorodinné aktivity. Založili jsme jej z potřeby pracovat v sociální oblasti a doplnit soubor poskytovaných sociálních služeb pro občany Kyjova a okolních obcí. Mimo to se ale zajímáme o prorodinné aktivity a mezigenerační dialog. V tomto směru připravujeme jednorázové i pravidelné akce pro celou rodinu.

Educante – jak už název napovídá – přináší nové možnosti vzdělávání a informací pro veřejnost. V březnu letošního roku proběhla první přednáška pro důchodce v místní knihovně o tom, jak naložit s volným časem v důchodu. Tématy dalších přednášek naplánovaných pro tento rok jsou: mentálně postižení, domácí péče a doprovázení a jak si udržet psychickou pohodu v těžkých situacích. V rámci celorepublikové výtvarné akce „Spokojené stáří očima dětí“ jsme navázali spolupráci s kyjovskými mateřskými a základními školami. Děti ve věku 5–15 let budou malovat svoji představu, jak podle nich vypadá spokojené stáří, a zapojí se tak do soutěže. Důležité ale není, čí obrázek zvítězí, ale to, že budou mít děti důvod popřemýšlet, jak vnímají stáří svých babiček a dědečků a jak by si možná představovaly to svoje.

Rádi bychom Vás už nyní pozvali na netradiční akci, kterou jsme připravili ve spolupráci s Domovem Horizont. V měsíci červnu proběhne ve Vlastivědném muzeu „Výstava Naruby“, která by měla přinést nové možnosti pro hendikepované a nový pohled na ně pro nás ostatní. Pozvánku s programem naleznete v příštím čísle Kyjovských novin. Veškeré akce jsou tvořeny se záměrem podnítit aktivitu, zájem o informace a aktivní zapojení do společenského dění u seniorů a tělesně postižených spoluobčanů. Dále pak si klademe za cíl propojení generací a spolupráci s ostatními organizacemi tak, abychom přispěli k tvorbě přátelského prostředí pro rodiny. Naší snahou je také překonání bariér mezi hendikepovanými a zdravými obyvateli města Kyjova.

educante-02
Přejít nahoru