Terénní multidisciplinární podpora pečujících osob

spolufinancovano-eu

Název projektu: Terénní multidisciplinární podpora pečujících osob
Reg. číslo: CZ.03.02.02/00/22_014/0000423
Doba realizace: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2026
Projekt je financován z operačního programu Zaměstnanost plus.

Projekt se zaměřuje na v regionu zcela chybějící službu, kterou je terénní multidisciplinární podpora neformálně pečujících osob v ORP Kyjov, Hodonín a Veselí nad Moravou s možností zajištění péče o osobu závislou. Klienty jsou neformálně pečující osoby o osobu závislou ve věku 26 a více let. Cílem podpory je zvýšení kvality života pečujících osob a snížení pečovatelské zátěže. Bude zapojeno až 90 pečujících osob. Sociální pracovník projde výcvikem (SF přístup) a společně s praktikem péče absolvují supervizi.

Přejít nahoru