Sendvičová generace aneb „ti uprostřed“

mpsv-logo
plzen-logo
Městský obvod 3

Název projektu: Sendvičová generace aneb „ti uprostřed“
Doba realizace: 1. 1. – 31. 12. 2024
Donátoři: MPSV, Statutární město Plzeň – městský obvod 3

Anotace projektu:

Projekt se zaměřuje na podporu tzv. sendvičových rodin čili rodin, kde rodiče současně pečují o nezletilé dítě i o seniora (rodiče a někdy i prarodiče), přičemž mohou, ale nemusí sdílet jednu domácnost.

Smyslem projektu je prostřednictvím cílené odborné podpory podpořit a optimalizovat vztahy v rodině, nastavení rolí a komunikace. Cílem projektu je dále zvýšení kvality života pečujících osob v sendvičové generaci a snížení pečovatelské zátěže, podpora integrity a soudržnosti rodiny. Dílčím cílem je pak podpora seniorů pro zvýšení schopnosti sebepéče, zapojení se do chodu rodiny a snížení vyvíjeného tlaku na pečující osobu. Pozitivním dopadem projektu pak bude možnost podpory komunikace mezi generacemi senior – vnouče prostřednictvím společně tráveného času a vzájemného slyšení svých potřeb.


Aktivity projektu byly podpořeny mj. z dotace Statutárního města Plzeň, městského obvodu 3.

Přejít nahoru