S námi péči zvládneš

nadace-agrofert

Projekt realizovaný díky podpoře Nadace AGROFERT a dotačnímu titulu „Podpora péče o seniory v domácím prostředí“ 2018–2019.

V rámci projektu se nám podařilo zachovat provoz Poradny pro domácí pečující v Kyjově a rozšířit také poradenství do domácností pečujících
v Kyjově i okolních obcích.

Důležitou složkou podpory pečujících je také jejich vzdělávání – teoretické i praktické, díky němuž se mohou cítit lépe vybavení pro výkon péče
a orientovaní systému sociální podpory a služeb.

Přejít nahoru