Pojďme si spolu povídat II

jihomoravsky-kraj

Název projektu: Pojďme si spolu povídat II
Doba realizace: 1. 1. – 31. 12. 2022

Donátoři: Jihomoravský kraj

Cílem projektu je podpora mezigeneračních vztahů, solidarity a vzájemného respektu, soužití rodin, efektivní komunikace a pochopení. Vycházíme ze specifik současné doby. Ač žijí členové rodiny v jedné domácnosti, každý žije svůj život a o pocitech a potřebách toho druhého mnohdy ví jen velmi málo. Rodinám chybí společné zážitky, stereotypy a tradice. Mezi seniory a jejich vnoučaty se vytvářejí obrovské bariéry vlivem digitálních technologií (děti žijí na sociálních sítích, kdežto senioři mají jen omezené kompetence v oblasti IT). Zatížení všech osob v době pandemie COVID-19 sebou nese spoustu zátěže pro budoucnost. Projektem chceme bariéry a vzdálenost osob žijících mnohdy pod jednou středou přiblížit s fokusem na uvědomění, že rodina a sdílení prožitků v jejím nitru je důležitá pro zdravý rozvoj osobnosti každého člověka a je jedinečná a nenahraditelná.

Cílem tréninku paměti pro seniory i osoby v produktivním věku je podpora jejich samostatnosti, myšlení a zlepšit kvalitu krátkodobé paměti. Pomocí mnemotechnik usnadňujících zapamatování můžeme výrazně zlepšit schopnost ukládat informace do dlouhodobé paměti a následně si je opět vybavit, posilujeme schopnost koncentrace, pozornosti, asociace a dalších schopností potřebných k dobrému zapamatování, tříbíme své smysly, a tedy smyslovou paměť.

Přejít nahoru