Jak žít kvalitní život s diagnózou demence

mz-logo
jihomoravsky-kraj
Spolufinancováno Jihomoravským krajem

Název projektu: Jak žít kvalitní život s diagnózou demence
Doba realizace: 1. 1. – 31. 12. 2024
Donátoři: Ministerstvo zdravotnictví, Jihomoravský kraj

Anotace projektu:

Hlavním cílem osvětově-edukační kampaně je podpora osob s demencí ve zmírnění dopadů onemocnění, udržení stávajících schopností, zpomalení vývoje chronického onemocnění prostřednictvím posílení znalostí a informovanosti pacientů a jejich členů rodiny. K realizaci kampaně bude využit web, seriál videí a příběhů na sociálních sítích, tištěné motivační materiály umístěné na veřejných místech (nemocnice, obecní noviny, ordinace, úřady), veřejné akce a tisková zpráva. Projekt podpoří více jak 300 tis. osob po celé ČR na sociálních sítích a lidi žijící na Kyjovsku a Plzeňsku na veřejných akcích.

Přejít nahoru