Péče o člena rodiny je náročný úkol

Péče o člena rodiny je nejen náročná, ale také s sebou nese velkou zodpovědnost a spoustu otázek. Proto spolek Educante provozuje od roku 2017 v Kyjově Poradnu pro pečující. Základem této činnosti je podpora laických pečujících v péči o seniory, dlouhodobě nemocné, či osoby se zdravotním znevýhodněním v domácím prostředí.

V rámci poradenství zde mohou získat informace z oblasti samotné péče, ošetřování, manipulace s nepohyblivým člověkem, komunikace, demence, fyzioterapie, bazální stimulace a doprovázení v závěru života. Dále se dozvědět o kompenzačních pomůckách, možnostech získání sociální podpory a nabídce sociálních služeb v regionu. V poradně lze zapůjčit odborné časopisy a publikace, které slouží ke vzdělávání pečujících i pečovaných a díky přístupu na internet získat užitečné odkazy k dané problematice. Díky včasné podpoře spočívající v poskytnutí komplexních informací mohou pečující vykonávat tuto činnost ve větší pohodě, bez toho, aby sami strádali.

Péče o člena rodiny si žádá i vzdělávání

V rámci vzdělávacích akcí, které Educante organizuje, mají pečující možnost vzdělávání v oblasti péče. Pod odborným vedením se naučí, jak komunikovat s člověkem s demencí, jak ošetřovat stomie a dekubity, získají základní povědomí o právních otázkách, dozvědí se, jak šetřit vlastní zdraví a udržet si dobré vztahy v rodině i při dlouhodobé péči. Na svépomocných setkáních mají pečující možnost sdílet svoje zkušenosti a navzájem si předávat cenné informace. Díky možnosti využít SOS psychologickou poradnu (bezplatně a bez nutnosti odeslání od lékaře) sídlící v prostorách Educante, získávají pečující ucelenou podporu teoretickou, praktickou i psychickou.

Učíme pečující nejen kvalitní péči, která se blíží té profesionální, ale také nezapomínat sami na sebe a na ostatní členy domácnosti. Prosazujeme myšlenku, že s poskytnutím komplexních informací, možností mít se kam obrátit o radu, rozdělením úkolů v domácnosti a dopomocí sociálních služeb, je možné poskytovat v domácím prostředí kvalitní a efektivní péči o člena domácnosti při zachování kvality života celé rodiny. Hlavním přínosem naší práce je skutečnost, že člověk, který pečuje o svého blízkého, má oporu v kvalifikované a profesionální pomoci a možnost prohloubení znalostí v oblasti péče. Pečující se cítí jistější a kvalifikovanější pro svoji práci a dokáže reagovat na měnící se situaci a zdravotní stav pečovaného. Ten pak může déle setrvat v přirozeném domácím prostředí, což, jak potvrzují studie, je přání většiny osob odkázaných na péči. Podporou pečujících tedy podporujeme také jejich rodinné vazby.

Poradnu je možné navštívit na adrese Svatoborská 28/2, vždy v pondělí a středu odpoledne. Od ledna 2019 jsou připraveny další kvalitní kurzy pro pečující i pracovníky v sociálních službách, které Educante organizuje ve spolupráci s Diakonií ČCE a projektem Pečuj doma a s námi. Zájemci o ně se mohou hlásit už nyní.

pece-o-clena-rodiny-je-narocny-ukol
Péče o člena rodiny je náročný úkol
Přejít nahoru