Educante: O nás

Nezisková organizace Educante z.s. vznikla oficiálně zápisem u Krajského soudu v Brně 15. 1. 2016. Nás, tři ženy, svedla dohromady potřeba být aktivní a využít svoje zkušenosti k vytvoření něčeho prospěšného. Protože jsme měli předchozí zkušenosti se seniory a lidmi se zdravotním postižením, vydaly jsme se tímto směrem. Tyto dvě skupiny mají hodně společného a často se prolínají. Aktivity, které pro ně organizujeme, jsou však jen doplňkem k sociálním službám, jejichž pomoc většinou nezbytně potřebují.

Kde jsme ale objevili slabinu v systému podpory a kde jsme se zabydleli, jsou domácí pečující. Tato velmi početná skupina plní důležitou úlohu v péči o seniory, dlouhodobě nemocné, nebo osoby se zdravotním postižením. Starají se o svého blízkého v domácím prostředí a potýkají se s řadou problémů (nedostatek informací, sociální izolace, ztráta zaměstnání, psychické i finanční problémy atd.). S většinou jim dokážeme pomoct v naší Poradně pro domácí pečující, kterou v Kyjově provozujeme od roku 2017. Zde naleznou komplexní informace o péči samotné, psychickou podporu i vzdělání. Kromě toho se ale také snažíme prosazovat jejich zájmy této na regionální úrovni v oblasti sociální a rodinné politiky.

Komunita je podle našeho názoru jedním z nejdůležitějších článků, které mohou přispět k rozvoji společnosti, proto veškeré naše aktivity vychází z přímých potřeb dané skupiny osob. Při plánování naší činnosti vždy reagujeme na současnou situaci, potřeby a možnosti komunity a snažíme se najít cestu k dosažení cíle.

Kromě těchto základních aktivit se také Educante zapojuje do veřejného dění, kulturních i dobrovolnických akcí. Organizujeme výtvarné aktivity, podílíme se na charitativních sbírkách, zapojujeme se do celonárodních výzkumů. Spolupracujeme s místními organizacemi a poskytovateli sociálních služeb i vzdělávacími institucemi, a hlavně se snažíme, aby všechno, co děláme, mělo smysl.

Chcete se o nás dozvědět více?

O své činnosti informujeme nejen zde na webových stránkách, kde spoustu zajímavostí naleznete na našem blogu či v aktualitách. Pravidelně také publikujeme v Kyjovských novinách a občas se objevíme v reportáži nebo v rozhovoru. Víme, že naše témata jsou důležitá, a snažíme se je šířit napříč veřejností.

Stalo se…

Výběr z akcí/aktivit, které jsme pořádali, organizovali nebo se na nich podíleli…

Přejít nahoru