Praktická komunikace při péči o osobu s omezením

Akreditovaný kurz (MPSV) v rozsahu osmi hodin zaměřený na porozumění lidem s omezenou schopností komunikace. Obsahem kurzu Praktická komunikace při péči o osobu s omezením je souhrn informací, praktických zkušeností a doporučení, jak navázat a udržet komunikaci s lidmi s takovými typy postižení, se kterými se v sociálních službách setkáváme nejčastěji.

Akreditovaný kurz Praktická komunikace při péči o osobu s omezením

Smyslem komunikace je porozumění. Pokud je u člověka omezena schopnost komunikace, máme potíže rozumět jeho potřebám, a proto je nemůžeme naplnit.

prakticka-komunikace-pri-peci-o-osobu-s-omezenim

Pracovníci v sociálních službách se velmi často potýkají s kombinovaným postižením, proto je náš kurz koncipován jako soubor základních informací o vícero typech postižení.

Důležitou součástí péče je také komunikace s rodinou klienta, která nám může usnadnit, nebo naopak komplikovat práci. Tohoto tématu, které je důležité především pro práci v terénu, se také v našem kurzu dotýkáme.

Pro koho je kurz určený

  • sociální pracovníci
  • pracovníci v sociálních službách (terénní, pobytová i ambulantní)
  • neformální pečovatelé
  • pracovníci v manažerských, řídících pozicích

V našem kurzu rozvinete měkké dovednosti v oblasti přímé práce s klientem (metody v praxi), komunikační dovednosti i specifika práce s konkrétní cílovou skupinou.

Detail kurzu

Přejít nahoru