Poradenství

Poskytneme Vám následující podporu:

Poradna ambulantní, terénní, telefonická

Praktická podpora pečujících v jejich domácím prostředí

Svépomocná skupina pečujících

Odborný vzdělávací program pro pečující

Služby pečujícím v rámci projektu „Pečujeme rádi“ jsou v rámci území MAS Kyjovské Slovácko v pohybu poskytovány zdarma.

Působíme v regionu Kyjovské Slovácko

mas-kyjovske-slovacko
MAS Kyjovské Slovácko

1. PODPORUJEME NEFORMÁLNÍ PÉČI

V PORADNĚ PRO PEČUJÍCÍ naleznete podporu v nelehké situaci, do které se při péči můžete dostat. Jak se připravit na návrat nemocného do domácnosti, na jaké sociální dávky máte nárok a kde žádat, kde získat kompenzační pomůcky, jaké sociální služby můžete v regionu využít? Máme pro vás komplexní informace.

2. SDÍLENÉ STAROSTI JSOU POLOVIČNÍ

Svépomocná skupina pečujících má za cíl vytvořit prostor pro setkávání osob, které spojují stejné starosti. Navzájem si pak mohou poradit a poskytnout podporu. Tato setkání probíhají 3 x ročně a jsou doplněna o zajímavá témata z oblasti péče i psychohygieny (jak zvládnout péči o druhé i o sebe).

3. STARÁME SE O TY, CO SE STARAJÍ

Educante z.s. je neziskovou organizací, která se dlouhodobě věnuje podpoře osob ohrožených sociálním vyloučením. Její stěžejní cílovou skupinou jsou neformální pečující. Cílem projektu „Pečujeme rádi“ je zvýšit úroveň domácí péče a podpořit pečující v jejich práci.

4. VÍME, JAK NA TO

Přímo u vás doma vás můžeme naučit, jak pečovat. Základy manipulace s nepohyblivým člověkem, hygiena, podávání stravy, základní ošetřování i polohování. A také jak pečovat a respektovat intimitu, nebo jak postupovat při problémech v komunikaci.

5. PÉČE JAKO PROFESE

Vzdělávací program sestávající ze sedmi odborně vedených kurzů, díky kterému si pečující zvýší kvalifikaci v péči o blízkou osobu a získá orientaci v oblastech: zdravotnictví, ošetřování, právní minimum, psychologie, komunikace, etika a fyzioterapie.