Pro seniory

Aktivity pro seniory na podporu samostatnosti a soběstačnosti, ale i vzájemného setkávání.

Aktivity pro seniory

Seniorům nabízíme programy zaměřené na rozvíjení kognitivních schopností, aktivizaci a podporu společenského života.

pro-seniory

Setkání seniorů s trénováním paměti

Na všechny účastníky se moc těšíme!

Kdy a kde

  • 14. 2. 2024, 15.00–17.00 hod.
  • 28. 2. 2024, 15.00–17.00 hod.

Městská knihovna Kyjov, tř. Komenského 20

Trénink paměti pro seniory

Smyslem tréninku paměti pro seniory je podpora jejich samostatnosti, myšlení a zlepšení kvality krátkodobé paměti. Pomocí mnemotechnik usnadňujících zapamatování můžeme výrazně zlepšit schopnost ukládat informace do dlouhodobé paměti a následně si je opět vybavit, posilujeme schopnost koncentrace, pozornosti, asociace a dalších schopností potřebných k dobrému zapamatování, tříbíme své smysly, a tedy smyslovou paměť.

Podle aktuálního složení skupiny volíme techniky procvičování kognitivních funkcí, pozornosti, koncentrace, logického uvažování, slovní zásoby a kreativity. 

Kdy a kde

Aktualizováno…

Pod vedením akreditovaného lektora proběhne 10 lekcí, jedna lekce = 60 minut.

Program Vitální senior aneb podpora zdravého stárnutí

Dvouhodinová setkání, jejichž program je sestaven z prezentace na dané téma (předání teoretických informací) a následné diskusi, v níž je prostor pro vlastní sdílení účastníků. Připraveny jsou ukázky cvičení, testy, pracovní listy, filmy a doporučená literatura.

Oblasti, kterým se věnujeme: Motivační prvky pro každodenní život, Pohyb a vitalita, Společnost a společenské aktivity, Rodina a vztahy, Vícegenerační soužití, Bezpečí, Změny na těle a na duši, Potřeba pomoci, Strava, Komunikace, Životní role a perspektiva, Trénink rozumových schopností apod.

Kdy, kde a jak

Chystáme pro vás plán setkání.

Pod vedením lektora proběhne 5 setkání, jedna lekce = 120 minut.

Program je financovaný městem Kyjov a je poskytován zdarma.

Program si lze též objednat na zakázku – více viz ceník služeb.

Přejít nahoru