Krize jako nebezpečí i příležitost

Akreditovaný kurz (MPSV) v rozsahu osmi hodin zaměřený na vyrovnávací mechanismy, díky nimž jsme schopni překonávat krize, která nás v různých fázích života potkávají. Kurz Krize jako nebezpečí i příležitost nabízí praktické informace vedoucí k lepšímu pochopení problematiky a snadnějšímu řešení krizových situací.

Akreditovaný kurz Krize jako nebezpečí i příležitost

V tomto kurzu se podíváme také na to, jaké krize nás provází celým životem od dětství až do smrti, což si ukážeme na kazuistikách i vlastních profesních zkušenostech účastníků.

krize-jako-nebezpeci-i-prilezitost

Informace v kurzu obsažené se mají stát funkčním nástrojem v rukou zaměstnanců sociálních služeb, který uplatní jak ve svém profesním, tak osobním životě.

Praktické informace poslouží k lepšímu pochopení problematiky a snadnějšímu řešení krizových situací.

Krize jsou součástí lidského života a setkáváme se s nimi jak v soukromí, tak na pracovišti. Pro člověka pracujícího v pomáhající profesi je nutnost čelit krizi dokonce na denním pořádku. Je totiž většinou tím prvním, s kým se uživatel sociální služby dělí o svoje životní útrapy a na koho se obrací. Ve spojení se soukromými krizemi, kterými mohou být nejen životní zvraty a nevyhnutelné ztráty, ale například i špatné vztahy na pracovišti, se může tato situace stát pro člověka neúnosnou. Stává se často, že takový člověk vyhoří a opouští svoje pracovní místo. Každá krize je nebezpečím i příležitostí zároveň. Záleží vždy na tom, jak se k ní dokážeme postavit.

Abychom dokázali brát krizi jako příležitost, je nutné pochopit, že máme všichni vrozené vyrovnávací mechanismy, díky kterým jsme schopni krizi překonat a na které se můžeme spolehnout. Pokud ale tyto přirozené mechanismy selžou, existují postupy, jak zacházet s akutní krizí, příp. jak postupovat, když se krizi nepodařilo zvládnout a přešla v jiný, dlouhodobý problém.

Pro koho je kurz určený

  • sociální pracovníci
  • pracovníci v sociálních službách (terénní, pobytová i ambulantní)
  • pracovníci v manažerských, řídících pozicích

V našem kurzu rozvinete

  • komunikační dovednosti
  • schopnost týmové, mezioborové a multikulturní spolupráce
  • schopnost zvládání stresu a syndrom vyhoření
  • sebeřízení, motivace a etika
  • nástroje seberozvoje (např. time-management)

Detail kurzu

Přejít nahoru