Vzdělávání

Sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, neformálním pečujícím, ale pracovníkům v manažerských/řídících pozicích nabízíme akreditované kurzy z oblasti dalšího profesního vzdělávání.

krize-jako-nebezpeci-i-prilezitost

Krize jako nebezpečí i příležitost

prakticka-komunikace-pri-peci-o-osobu-s-omezenim

Praktická komunikace při péči o osobu s omezením

Odborné kurzy

V průběhu roku pořádáme vzdělávací kurzy na témata spojená s neformální péčí:

  • Sebedůvěra pečující osoby a osoby závislé na péči
    Jak se sebedůvěra a promítá do každodenního života a co vše ovlivňuje? Mnoho konfliktů vzniká ze snahy si ji uchránit, udržet nebo získat. Co nám sebedůvěru posiluje a co naopak podrývá? Společně se zamyslíme a na některé otázky si možná nalezneme odpověď.
  • Omezení svéprávnosti u dospělých osob
    Obsah kurzu je zaměřen na problematiku opatrovnictví a omezení svéprávnosti. Může osoba omezená ve svéprávnosti podávat stížnosti? Podepisuje dokumenty? Může přebírat hotovost? Jaká jsou práva a povinnosti opatrovníka a opatrovance? Teoretické a praktické informace o opatrovnictví pro pečující v kostce. 
  • Smyslová aktivizace
    Jak vyplnit volný čas, motivační prvky, plán aktivit s ohledem na možnosti člověka, prvky arteterapie a ergoterapie. 
Přejít nahoru