create your own site

Svépomocná skupina domácích pečujících

Domácí pečující jsou samostatnou komunitou. Životy jednotlivých rodin jsou si velmi podobné. Zažívají velmi podobné situace, jsou nuceni vypořádat se s podobnými problémy a v tom si mohou být navzájem velmi nápomocni. Tento komunitní typ podpory, kdy si pečující navzájem předávají informace, rady, doporučení, ale také si poskytují sdílení a podporu, se ukazuje jako velmi účinný.


Svépomocná skupina je určena každému, kdo doma pečuje o svého blízkého a rád by své starosti, zkušenosti, ale i radosti sdílel s ostatními. Setkání probíhají na bázi dobrovolnosti a každý se skupinou sdílí jen to, co sám uzná za vhodné.


Protože se od sebe přeci jen hodně liší péče o seniora a o dítě s mentálním postižením, vytvořili jsme dvě svépomocné skupiny domácích pečujících. Jedna se zaměřením na péči o seniory a druhá pro rodiče pečující o děti se zdravotním znevýhodněním. Skupiny se schází jedenkrát měsíčně a jsou otevřené.


Informace, poznatky a praktické zkušenosti využíváme při přípravě dalších spolkových aktivit, či jednání s místní samosprávou o změnách v systému sociálních služeb na regionální úrovni. Svépomocné skupiny jsou důležité nejen pro samotné pečující, ale také pro místní samosprávu, která našim prostřednictvím dostává zpětnou vazbu o kvalitě života této komunity v našem regionu.