Pojďme si spolu povídat

jihomoravsky-kraj

Název projektu: Pojďme si spolu povídat
Doba realizace: 1. 1. – 31. 12. 2021

Donátoři: Jihomoravský kraj

Smyslem projektu byla podpora pro-rodinných aktivit ve městě Kyjově za účelem rozvoje stability rodiny, mezigeneračních vztahů a rodičovských kompetencí. Dále bylo cílem realizovat osvětově-vzdělávací programy.

V rámci osvětově-vzdělávacích aktivit jsme realizovali dva semináře zaměřené na výchovu dětí. Oba pod vedením lektorky Mgr. Mileny Mikulkové. Paní Mikulková je sociální pedagog a zaměřuje se na rozvíjení životních dovedností dětí i dospělých.

  1. CO, KDY A JAK VE VÝCHOVĚ DĚTÍ – kurz proběhl z důvodu vládních nařízení on-line a zúčastnilo se jej 6 účastníků. Z obsahu: Praktické náměty pro výchovu dětí, Fáze vývoje podle E. Eriksona.
  2. AUTORITA VE VÝCHOVĚ – kurz proběhl prezenční formou a zúčastnilo se jej 7 účastníků. Jeho obsahem bylo mimo jiné: Jak vychovávat bez drezury, Výchovné styly a jejich použití a rizika, Je autorita pro děti potřebná?

Dále probíhaly kurzy Tréninku paměti pro seniory, ale také osoby v produktivním věku, které se zaměřuje na paměťové strategie s využitím mnemotechnických pomůcek. Podle aktuálního složení skupiny volíme techniky procvičování kognitivních funkcí, pozornosti, koncentrace, logického uvažování, slovní zásoby a kreativity. Pod vedením akreditovaného lektora proběhlo 10 lekcí s časovou dotací 60 minut pro celkový počet 12 účastníků.

Přejít nahoru