free site builder

4G PROJEKT

ve spolupráci se skupinou Agrofert

Cíl projektu:

Mezigenerační dialog

Podpora rodiny a mezigeneračního učení

Předávání regionálních tradic nové generaci

Vzdělávací a aktivizační programy podporující aktivní život seniorů 

Podnícení zájmu o společenské dění a seberealizaci 

Programy prevence sociálního vyloučení

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

Cílové skupiny:  


4 Generace = SENIOŘI a jejich rodiny

najdete nás na facebooku