O nás

Poradna pro domácí pečující

Poskytneme Vám následující podporu:

Poradna -ambulantní, terénní i telefonická

Praktická podpora pečujících v jejich domácím
prostředí

Svépomocná skupina
pečujících

Odborný vzdělávací program pro pečující

Bc. Zuzana Šrahůlková

Koordinátor projektu

tel.: +420 776 760 784

Ludmila Kloudová

Praktická péče

tel.: +420 732 958 914

Projekt „Pečujeme rádi“ číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011231 
je spolufinancován Evropskou unií

www | email

www.educante.cz
educante@seznam.cz

adresa poradny

Svatoborská 28/2
697 01 Kyjov

Educante z.s.

IČ: 04721730
č. ú.: 273 961 878/0300

Mapa MAS

01.

PODPORUJEME NEFORMÁLNÍ PÉČI

V PORADNĚ PRO PEČUJÍCÍ naleznete podporu v nelehké situaci,
do které se při péči můžete dostat. Jak se připravit na návrat nemocného do domácnosti, na jaké sociální dávky máte nárok a kde žádat, kde získat kompenzační  pomůcky, jaké sociální služby můžete v regionu využít? Máme pro vás komplexní informace.

02.

SDÍLENÉ STAROSTI JSOU POLOVIČNÍ

Svépomocná skupina pečujících má za cíl vytvořit prostor pro setkávání osob, které spojují stejné starosti. Navzájem si pak mohou poradit a poskytnout podporu. Tato setkání probíhají 3 x ročně a jsou doplněna o zajímavá  témata z oblasti péče i psychohygieny (jak zvládnout péči o druhé i o sebe).

03.

STARÁME SE O TY, CO SE STARAJÍ

Educante, z.s., je neziskovou organizací, která se dlouhodobě věnuje podpoře osob ohrožených sociálním vyloučením. Její stěžejní cílovou skupinou jsou neformální pečující. Cílem projektu „Pečujeme rádi“ je zvýšit úroveň domácí péče a podpořit pečující  v jejich práci.

04.

VÍME, JAK NA TO

Přímo u vás doma vás můžeme naučit, jak pečovat. Základy manipulace s nepohyblivým člověkem, hygiena, podávání stravy, základní ošetřování i polohování. A také jak pečovat a respektovat intimitu, nebo jak postupovat při problémech v komunikaci.

05.

PÉČE JAKO PROFESE

Vzdělávací program sestávající ze sedmi odborně vedených kurzů, díky kterému si pečující zvýší kvalifikaci v péči o blízkou osobu a získá orientaci v oblastech: zdravotnictví, ošetřování, právní minimum, psychologie, komunikace, etika a fyzioterapie.

Pokračujeme v kurzech pro pečující

JSME VÁM NA BLÍZKU

Služby pečujícím v rámci projektu „Pečujeme rádi“ jsou v rámci území MAS Kyjovské Slovácko v pohybu poskytovány zdarma.