bootstrap html templates

Komunitní centrum KoCKy – prostor pro všechny generace.

Abychom podpořili zájem o veřejné dění a sounáležitost obyvatel s místem, kde žijeme, usilujeme o vytvoření bezpečného prostoru pro sdílení, komunikaci, tvoření a iniciativu. 

PRAVIDELNÝ PROGRAM

 • Pondělí

  Pondělí

  08:00 – 12:00 | SOS psychologická poradna
  14:00 – 16:00 | Poradna pro domácí pečující
  16:00 – 18:00 | Kreslení pro děti 

 • Středa

  Středa

  14:00 – 16:00 | Poradna pro domácí pečující
  16:30 – 18:00 | Tréning paměti 

 • Čtvrtek

  Čtvrtek

  13:00 – 17:00 | SOS Psychologická poradna 

 • Pátek

  Pátek

  08:00 – 12:00 | SOS Psychologická poradna
  14:00 – 16:00 | Mikeš – výtvarný kroužek pro hendikepované

KoCKy