O nás

Educante pečuje o pečující

Pečujeme rádi. Tak zní název projektu, který kyjovský spolek Educante připravil pro lidi, již se doma starají o své nemocné, postižené nebo i umírající blízké. V souladu s názvem projektu o ně sice pečují rádi, ale potýkají se přitom s řadou problémů. S těmi jim může pomoci poradna, kterou provozuje právě Educante anebo vzdělávací program téže organizace. Před několika lety, kdy Educante začínalo s pomocí pečujícím, naráželo často na pochopení, a to ze strany veřejného sektoru. V té době se všichni spoléhali hlavně na fungování sociálních služeb, které se starají o nemohoucí. O potřebě podpory pečujících z řad příbuzných nebo blízkých se teprve začínalo mluvit. „My v žádném případě nenahrazujeme sociální služby, spíše je doplňujeme. Ve chvíli, kdy zjistíme, že pečující už péči sami nezvládají, tak jim sociální službu doporučujeme. Ideální je stav, když je sociální služba schopna aspoň na pár hodin převzít starost o nemohoucího, aby měli pečující z jeho rodiny čas i sami na sebe,“ říká zakladatelka spolku Educante Zuzana Šrahůlková. Zkušenosti sbíral i samotný spolek. Dnes už jich má tolik, že dokáže vytyčit tři hlavní momenty, ve kterých pečující potřebují pomoc nebo radu. V prvé řadě jsou to noví pečující. Ti potřebují získat jak informace, tak praktické dovednosti. Když si příbuzní odvážejí nemocného domů z nemocnice, tak jim sice sociální pracovnice poskytne informace, v této těžké situaci však často nejsou schopni si všechno hned zapamatovat a správně se zorientovat. A tak často volají do poradny pro pečující. „V týmu máme dlouholetou pečovatelku i sociálního pracovníka, takže jsme schopni jim poradit, jaké pomůcky, například pleny, mají koupit, jak manipulovat s nemocným, ale také na jaké sociální služby se mohou obrátit a na jaké dávky mají nárok,“ vypočítala Zuzana Šrahůlková možnosti poradny. Vedle začínajících pečujících ale potřebují pomoc i ti, kteří se o svého blízkého starají dlouhou dobu. Právě jim hrozí syndrom vyhoření. Péče je časově velmi náročná a lidé se jí často věnují doslova na plný úvazek. Vzdávají se koníčků, ztrácejí sociální vazby, nezřídka také přicházejí o zaměstnání. Často pak trpí pocitem vlastní méněcennosti. Přitom v průběhu péče získávají nové znalosti a dovednosti. Ty ještě posiluje účast na vzdělávání, které formou kurzů organizuje také spolek Educante. Jejich účastníci si upevní své kompetence a posílí vlastní sebevědomí. „Dokonce se stává, že si tyto schopnosti odnášejí i do svého profesního života a stávají se z nich profesionální pečovatelé,“ dodává Zuzana Šrahůlková. Třetí situací, kdy pečující potřebují pomoc, je změna stavu osoby, o kterou pečují, především změna k horšímu. Často pak už sami nezvládají péči, hledají příslušnou sociální službu, ale ta mívá nezřídka zaplněnou kapacitu. Educante se snaží podpořit vznik odlehčovacích služeb i během komunitního plánování sociálních služeb.

Členové tohoto spolku jsou pak schopni doprovázet pečující a často i pečovaného v nejtěžších chvílích, tedy když umírá. Nejde jen o psychickou nebo zdravotnickou podporu, ale také o praktickou pomoc při úředních záležitostech. Spolek Educante provozuje poradnu, která funguje v pondělí a ve středu od 16 do 18 hodin v sídle společnosti na adrese Svatoborská 28. Telefonická poradna pak každý všední den od 8 do 16 hodin na číslech 776 760 784 a 732 958 914. Na tom druhém se aktuálně dostane také podpory seniorům a osamělým osobám, které si nevědí rady v situaci kolem epidemie koronaviru. Další činností spolku určenou pro domácí pečující jsou právě výše zmíněné kurzy, které se už tři roky konají rovněž v sídle spolku. „Na kurzy zveme odborníky z nejrůznějších oblastí, se kterými se pečující člověk setká. Nejblíže je na 30. listopadu naplánovaný seminář Pečujeme o osobu omezenou ve svéprávnosti, jehož lektorem bude PhDr. Tomáš Laz. Už teď plánujeme kurzy na příští rok,“ uvedla Zuzana Šrahůlková. V sídle spolku funguje také SOS psychologická poradna, kterou podporuje město Kyjov. Ta slouží nejen domácím pečujícím, kteří potřebují profesionální psychologickou pomoc. Educante získalo v loňském roce prostředky na poradnu a kurzy pro pečující z fondů Evropské unie v rámci projektu Pečujeme rádi. Ten poběží ještě dva roky a díky němu poskytuje spolek tyto služby zdarma nejen na území města Kyjova, ale i celé místní akční skupiny Kyjovské Slovácko.