free css templates

Články o Educante

Právě před rokem, v lednu 2016, vznikl v Kyjově spolek nazvaný EDUCANTE. V názvu zní sloveso edukovat —vzdělávat. Spolek se rozhodl osvětově působit na celou rodinu, ale hlavně na seniory a zdravotně postižené. Ve svých plánech počítal se spojenectvím s obdobnými aktivitami v téměř dvanáctitisícovém městě, hodlal pořádat vzdělávací kurzy počítačové, tréninků paměti, založit Svépomocnou skupinu domácích pečujících a také pořádat akce pro širší veřejnost: hudební podvečery, výuku anglického jazyka, psychologickou poradnu...
Uplynul rok a tak se můžeme zakládajících členek spolku optat, co z toho všechno stihly, co se vskutku podařilo, co bylo nutno revidovat, co přidat a hlavně — zda neztratily optimismus, eventuálně chuť v této bohulibé činnosti pokračovat. Hovoří zakládající členka spolku Educante Zuzana Šrahůlková: „Od počátku byly našimi cílovými skupinami seniotři a lidé se zdravotním postižením a měly jsme v úmyslu založit nějakou sociální službu. Opravdu nám zpočátku nebylo jasné, kterou. Chtěly jsme komunikovat s místní samosprávou tak, aby bylo vše v souladu s KPSS (viz výše), kterého jsme se taky účastnily. Proto jsme byly ochotny přizpůsobit svoji představu skutečné potřebě místních obyvatel. A tak jsme absolvovaly různá vzdělávání, semináře, kurzy i konference. Staly jsme se členy KPSS. Ale narazily jsme na fakt, že některé potřeby obyvatel nekorespondují s plánem financování sociálních služeb. Po čase jsme také pochopily, že je to velký boj o peníze. Město se do nových služeb nehrne, protože by muselo navýšit rozpočet, stávající sociální služby mají zase obavy, že se budou muset „dělit« s případně nově vzniklými... A tak jsme prozatím myšlenku na založení sociální služby opustily a začaly jsme provozovat aktivity pro veřejnost formou volnočasovou, především vzdělávací. Máme za sebou přednášky, besedy, výstavu, z celostátních akcí jmenujme třeba „Spokojené stáří očima dětí", to jsme navázali spolupráci s kyjovskými mateřskými a základními školami, děti malovaly svou představu, jak vypadá spokojené stáří, ve Vlastivědném muzeu jsme připravili výstavu prací handicapovaných a s velkým ohlasem se setkaly kurzy ,,Pečuj doma a s námi", které jsme uspořádali s Diakonií."
EDUCANTE má výhodu, že sídlí v Kyjově na náměstí, ve Svatoborské ulici, odevšad je tam blízko a hnedle vedle jsou nejdůležitější instituce města, městský úřad, banka a několik hospod... Pěkné opravené místnosti jsou ve dvoře — a není to nějaký šedivý dvorek mezi oprýskanými domy — jakoby sem předkové přesadili slunný kousek jihu, klid a pelargonie... Dvorníí trakt historického domu patří soukromému majiteli, který jej pronajímá. Jednoduchý a vkusný (vyřazený) nábytek věnoval spolku ředitel nedaleko sídlící pobočky ČSOB David Svoboda. Zdá se, že spolek EDUCANTE našel v Kyjově své místo. I ve svých představách a snahách?
„Zjistily jsme, že my samy, ve třech, těžko naplníme smysluplnou činností tolik prostoru a tak jsme jej záhy nabídly dalším organizacím, spolkům a jednotlivcům, „říká Zuzana Šrahůlková. „Nyní se tedy v našem Společenském centru nazvaném KoCKy střídá několik různých aktivit a my je koordinujeme. Je zde relaxační centrum pro veřejnost, adiktologická poradna (adiktologie — věda o závislostech všeho druhu), trénuje se zde paměť, jsou tu kurzy automatické kresby, tvůrčího psaní, On-line, tedy počítačový, pak výtvarný, skupinu sebeobhájců— to je poměrně nová disciplína, určená mentálně postiženým, kteří se učí jak získávat sebevědomí a jak bezkonfliktně prosazovat sebe mezi ostatními. Díky Diakonii a jejím kurzům se významně rozrostla skupina domácích pečujících. Rádi bychom v letošním roce rozšířili tuto činnost o Poradnu pro domácí pečující, v rámci které můžeme využít i SOS krizovou intervenci, která bude v našich prostorách sídlit od příštího měsíce. Lidé se u nás cítí dobře a to nás těší." Ještě nutno říci, že spolek EDUCANTE krom Zuzany Šrahůlkové tvoří i paní Ludmila Kloudová, vedoucí sociální péče, t. č. v důchodu, a paní Helena Žáčková, hlavní ekonomka pečovatelské služby, t č. v důchodu. Dámy to jsou ve svých oborech zkušené a zralé a vědoucí — možná proto si do svého názvu daly vzdělávání. Inu, jak v úvodu řekla Zuzanka Šrahůlková, musí se nejprve učit samy: „Zjistily jsme, že naše původní představy byly možná naivní, a že ani nám to v této rušné a proměnlivé době bez vzdělávání nepůjde. V čem? No, zejména ve vztazích — mezilidských a úřednických...

najdete nás na facebooku